SERVIS

Provádíme servisní opravy v místě nasazení stroje nebo dílenské opravy. Na opravy poskytujeme záruku - v rozsahu provedených úkonů a náhradních dílů 12 měsíců.