TECHNICKÉ KONTROLY A REVIZE

Provádíme technické kontroly manipulačních vozíků v intervalu 12 měsíců, včetně revize LPG systemu u motorových vozíků s tímto pohonem.